Skip to content

Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny dla zdrowia?

Rezonans Białystok Rodemed

article3

Rezonans magnetyczny jest jednym z najwszechstronniej stosowanych badań diagnostycznych, bardzo często zalecany przez większość specjalistów ze względu na swoją dokładność wynikającą ze specyfiki działania. Przede wszystkim pacjent powinien wiedzieć, że ta metoda jest bezpieczna dla jego zdrowia.

Pacjenci obawiający się naświetlenia mogą odetchnąć spokojnie – podstawą działania rezonansu nie jest wykorzystanie potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego, lecz pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes znajdujący się w jednostce oraz fal radiowych. Dzięki temu w trakcie badania pacjent nie zostaje wystawiony na żaden czynnik zagrażający biorównowadze. Pole magnetyczne wytworzone podczas badania – dzięki któremu otrzymujemy obraz tkanek – jest całkowicie obojętne dla organizmu osoby badanej.

W trakcie diagnostyki rezonansem może się jednak pojawić dyskomfort związany z głośnymi dźwiękami wywołanymi wprawionymi w wibracje cewkami. Niweluje się go jednak do minimum, stosując zatyczki do uszu bądź słuchawki.

Jak każda metoda obrazowania – rezonans ma także swoje przeciwwskazania. Ze względu na zastosowanie silnego pola magnetycznego odradza się stosowanie tego typu badania osobom z urządzeniami których działanie może zostać zaburzone, np. osobom z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi typu rozrusznik serca czy stymulator. Dodatkowym szczególnym przeciwwskazaniem jest obecność w organizmie badanego nietytanowych protez czy implantów, aparatów słuchowych i ortodontycznych oraz jakichkolwiek przedmiotów metalowych.

Z tego powodu ekstremalnie istotne jest poinformowanie lekarza kierującego oraz obsługę aparatu o posiadaniu tego typu urządzeń czy protez co pozwoli uniknąć komplikacji i sprawi, że badanie będzie całkowicie bezpieczne.

Niektóre typy badania wymagają zastosowania środka kontrastowego, ulepszającego widoczność wybranych struktur. W przypadku rezonansu magnetycznego stosuje się najczęściej środki na bazie gadolinu, który u niewielkiego procenta osób może wywołać reakcję alergiczną. Pacjent jest jednak pod stałym nadzorem elektroradiologa, który w przypadku reakcji alergicznej natychmiast zareaguje i udzieli pomocy.

Poza tym bezkontrastowe badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne dla kobiet w ciąży w drugim i trzecim trymestrze. Przeprowadzane w trymestrze pierwszym powinno być skonsultowane z lekarzem.

Rezonans Białystok w Rodemed. Zapisz się na badanie.