Skip to content

Badanie USG

Obrazowanie metodą ultrasonograficzną

Badanie ultrasonograficzne, czasami nazywane sonogramem, to procedura, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do stworzenia obrazu części wnętrza ciała.
USG może służyć do monitorowania nienarodzonego dziecka, diagnozowania stanu narządów wewnętrznych.

Podczs badania stosowane jest małe urządzenie zwane sondą ultradźwiękową, które emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości.

Fale dźwiękowe są niesłyszalne, ale kiedy odbijają się od różnych części ciała, tworzą „echa”, które są wychwytywane przez sondę i przekształcane w ruchomy obraz, który jest wyświetlany na monitorze.

Jakie badania wykonujemy?

Informacje o badaniu

INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA, POSTĘPOWANIA I PRZECIWSKAZANIA